Specialisering DM052

Programmering af mobile enheder (10 ECTS point)

Formål

Formålet med dette forløbet er, at give den studerende en indføring i programmering af mobile løsninger på PDA og mobiltelefon

Indhold

Forløbet er opdelt i 2 områder:

Eksamen og obligatoriske opgaver

Der skal i forløbet laves mindst 2 obligatoriske opgaver (en for hvert af områderne)

Eksamen er en mundtlig eksamen.

Emner/målsætning

PDA

Målet er, at den studerende kan beherske

·        generelt

·        mail og kalender

Mobiltelefon

Målet er, at den studerende kan beherske:

·        simulation

·        værktøj (Eclipse, NetBeans)