Uge 2007-03

PDA og Visual studio

Suplement til VS2005 - hent og instaler

Windows Mobile 5.0 SDK for Pocket PC  
Windows Mobile 5.0 SDK for Smartphone

 Netkort emulator til ovenstående (og eksisterende 2003 udgaver)

Microsoft ActiveSync 4.2

Start emulator fra V2005 -> tools -> connect to device og opsæt til netkort:
vejledning i opsætning

Telefon emulering

Instaler java runtime fra SUN: kan hentes her - skal instaleres i C:\Programmer (vigtigt at rette ved engelsksproget XP)

Hent Nokia simulator herfra - skal udpakkes på C:\ således at du bagefter har følgende mappestruktur: C:\Nokia\Devices
I mappen C:\Nokia ligger 2 filer til at opstarte emulatoren med "StartNew_6270.bat" og "StartOld_6270.bat" for henholdsvis en clean telefon og til en hvor der fortsættes på en eksisterende.
Ved opstart skal "brok" over java-version og manglende sms.. ignoreres og der skal nok gives lov til at "passere" firewall.

Opsætning af IIS til WML og oprettelse af websted (virtual mappe)

Pp_IIS_Opsaetning - MIME-TYPER

Introduktion til WML

http://public.tietgen.dk/sites/kvu-dm/klasser/DM052/Mobile/TLF/WapWmlJ2meIntro.htm

Asp script der kan vise mappeindhold i PDA/TLF window-format